ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೀಲಾ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ
ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ  ಶೀಲಾ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ-ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತ್ತಾರ್
ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ-ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತ್ತಾರ್

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗನಿರ್ದೇಶಕ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಅಭಿನವ ಧನ್ವಂತರಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ತಿರುಕನಾಮಾಂಕಿತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ

Follow Us

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

AST Pre University College

“LEADING YOUTH TO RIGHT PATH”

Recognized by the Government of Karnataka wide ED 19TPU72 dated: 16/5/1972

History:

Even in the beginning of later half of last century it was a distant dream for youths of this region to get college education because of poverty and as the colleges were located in distant cities. Knowing that pre university education is the gate way to higher and professional education and to fulfill educational demands of the rural poor Sri Raghavendra Swamiji started pre- university college in the high school building at Malladihalli in 1972. In the beginning only arts and science combination were offered to the students. But in the year 1978 commerce section was also added to the college. Now the college offers Pre-university education in all the above three combinations (H.E.P.S., P.C.M.B., and H.E.B.A).

Our Mission:

  • Provide holistic and progressive education in tune with the latest development in education.
  • Enable students to appreciate and imbibe our rich cultural heritage and values.
  • Develop a spirit of community and service mindedness.
  • Nurture and promote talent in sports and all co-curricular activities.
  • Achieve all of the above with right ambience; the college has good infrastructure and highly motivated, well experienced and devoted teaching faculty who are working hard.

Infrastructure:

The college is housed in its own spacious building. It can boast of well equipped laboratory, spacious reading room and library which has a collection of 11000 valuable books. The college has special lecture hall fitted with C.D projector. Moreover the college is attached to separate boy and girls hostels so that not only students of surrounding villages benefit from it but also the aspiring students of distant regions can also realize their dream of getting college education.

Our Faculty:

Sri T.H Guddappa is the present principal of the college. He is very enthusiastic and highly energetic person. He is leading a team of highly dedicated, devoted and well experienced teachers.

Co-curricular activities:

The college has N.C.C unit. It is not improper to mention that this year an NCC cadet Kumari Priya Y.H has been selected to participate in the National Republic day parade to be held in Delhi. She has also been selected for the cultural exchange programme.

To develop a spirit of community and service mindedness the college’s N.S.S unit organizes yearly camps. Many students of our college have taken part in the state level camps also. Regular and special training in skills of different sports are given to our students. As many as thirty two students represented our college in state level sports meet.