ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೀಲಾ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ
ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ  ಶೀಲಾ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ-ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತ್ತಾರ್
ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ-ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತ್ತಾರ್

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗನಿರ್ದೇಶಕ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಅಭಿನವ ಧನ್ವಂತರಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ತಿರುಕನಾಮಾಂಕಿತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ

Follow Us

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ – ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

Sri Raghavendra Computer Training Center, Malladihalli

Date of Establishment – 02.08.2010

In the present age of information digital literacy is the must. It is well known fact that the rural youth, though have adequate academic qualification fail to land in proper jobs because of their ignorance of computer. In keeping with Sri Raghavendra swamiji’s commitment to rural people the Ananthasevashrama Trust started a computer training center at Malladihalli to impart computer education to youth of this region at low cost. The trust decided to have the state of art computer laboratory and experienced teaching faculty. So the computer centre has a well equipped computer laboratory with 36 systems. To ensure uninterrupted training at the centre, it has been provided with 24 hours power supply. The teaching faculty is dedicated and hardworking to realize the objectives of the trust.

The following course are offered to student at the center:

Notepad, Paint Brush, Filing –Save, Save as, Open and searching the files in the Computer, Word Pad, Microsoft word, Education Games, Introducing Kannada Software – Nudi and Baraha, Typing Tutor, Microsoft Excel, Microsoft Power Point. Internet – Create and send the E-Mail, Browsing, Search Engin, Basic & Tally, Basic & C C++ Language.

Student List of the Highest Marks:

I Batch Student : Priyanka.S.U.

II Batch Student : Rangaswamy.G.U.

III Batch Student: Chandrashekhar.H.N.

IV Batch Student: Pavan kumar.V.H.

Head of the Department : Latha.M.N. B.A. B.ed

Contact No : 9686881022, 08191-289328