News and Events

ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ – ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ
ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ - ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ 10-08-2022: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Follow Us

Ranga Dasoha 11-1-2012

Ranga Dasoha 11-1-2012

Friday, November 19th, 2021
Ranga Dasoha 10-1-2012

Ranga Dasoha 10-1-2012

Friday, November 19th, 2021
Ranga Dasoha 9-1-2012

Ranga Dasoha 9-1-2012

Friday, November 19th, 2021
Mudidore Mattu Moovaru Makkalu

Mudidore Mattu Moovaru Makkalu

Friday, November 19th, 2021
Campus Overview

Campus Overview

Friday, November 19th, 2021
Sangya Balya

Sangya Balya

Friday, November 19th, 2021
Anna Dasoha

Anna Dasoha

Friday, November 19th, 2021
Alibaba Mattu Nalavattu Jana Kallaru

Alibaba Mattu Nalavattu Jana Kallaru

Thursday, November 18th, 2021
Surudasji Swamiji

Surudasji Swamiji

Thursday, November 18th, 2021
Raghavendra Swamiji

Raghavendra Swamiji

Thursday, November 18th, 2021