News and Events

ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ – ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ
ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ - ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ 10-08-2022: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Follow Us

Author Archive

B.Ed. College

B.Ed. College

Saturday, November 20th, 2021
Swamiji Brundavana

Swamiji Brundavana

Saturday, November 20th, 2021
Tirukaranga Procession 8-1-2012

Tirukaranga Procession 8-1-2012

Saturday, November 20th, 2021
Juggappayyana Tipparalaga

Juggappayyana Tipparalaga

Saturday, November 20th, 2021
Ranga Dasoha 13-1-2012

Ranga Dasoha 13-1-2012

Friday, November 19th, 2021
Ranga Dasoha 12-1-2012

Ranga Dasoha 12-1-2012

Friday, November 19th, 2021
Ranga Dasoha 11-1-2012

Ranga Dasoha 11-1-2012

Friday, November 19th, 2021
Ranga Dasoha 10-1-2012

Ranga Dasoha 10-1-2012

Friday, November 19th, 2021
Ranga Dasoha 9-1-2012

Ranga Dasoha 9-1-2012

Friday, November 19th, 2021
Mudidore Mattu Moovaru Makkalu

Mudidore Mattu Moovaru Makkalu

Friday, November 19th, 2021