ಸುದ್ದಿಗಳು

ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ – ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ
ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ - ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ 10-08-2022: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Follow Us

Administrative Office

Administrative Office

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021
Ayurveda College

Ayurveda College

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021
Mruga Mattu Sundari

Mruga Mattu Sundari

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021
Katha

Katha

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021
Yoga in Vishwa Kannada Sammelana

Yoga in Vishwa Kannada Sammelana

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021
Alumni Meet April 2011 Bengaluru

Alumni Meet April 2011 Bengaluru

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021
Sanskrit Inistitute

Sanskrit Inistitute

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021
High School

High School

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021
D.Ed. College

D.Ed. College

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021
Cultural Events

Cultural Events

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ 20th, 2021