ಸುದ್ದಿಗಳು

ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ – ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ
ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ - ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ 10-08-2022: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Follow Us

ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

Raghavendra Swamiji was born in Kerala.This Yoga and Ayurvedic Guru treated more than 3 million people for various diseases through his Ayurvedic medicines and Yoga without any operations. He constructed an Ayurvedic hospital at Malladihalli, Vishwa Yoga Mandir (World Yoga Trust) and various Educational institutions on a non-profit basis. His main concern was to educate the poor people and teach Yoga to all cross sections of the society for maintaining good health. He always says “You should not exhibit Yoga”, in other words, Yoga is not for exhibition purposes or competition purposes. Based on his 70 years of experience in Yoga and Ayurveda and his various theories in Yoga teaching as per him, the number of Yoga postures is equal to the number of animals and birds living in the world.

ಅನಾಥಸೇವಾಶ್ರಮ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಮಿತಿ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವರ್ಷ

ಅನುದಾನಿತ/ ಅನುದಾನ ರಹಿತ
1. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

2006

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
2. ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ (ಬಿ.ಇಡಿ.) ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

2004

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
3. ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ (ಬಿ.ಪಿ.ಇಡಿ.)

1991

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
4. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು (ಬಿ.ಕಾಂ.) ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

2011

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
5. ಸರ್ವ ಸೇವಾ ಬೋಧಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಲಯ ಡಿ.ಇಡಿ. ಕಾಲೇಜು, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

1969

ಅನುದಾನಿತ
6. ಸಮೀರ ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ (ಡಿ.ಇಡಿ. ಕಾಲೇಜು) ಮೈಸೂರು

2006

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
7. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ (ಐ.ಟಿ.ಐ)

2004

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
8. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

1972

ಅನುದಾನಿತ
9. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಮೈಸೂರು

2001

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
10. ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

1950

ಅನುದಾನಿತ
11. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಂಗನಾಥ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

1963

ಅನುದಾನಿತ
12. ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

1971

ಅನುದಾನಿತ
13. ಶ್ರೀ ಅರುಣೋದಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದುಮ್ಮಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ.

1968

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
14. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

1999

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
15. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಕುಲ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ

2000

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
16. ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

1950

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
17. ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ದೇವರಹಳ್ಳಿ

2000

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
18. ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾಷಾ ವಿದಾಲಯ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

1988

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
19. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

2010

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
20. ಸೂರದಾಸ್‌ಜೀ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

2010

ಅನುದಾನ ರಹಿತ
21. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ

2019

ಅನುದಾನ ರಹಿತ