ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶೀಲಾ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ
ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ  ಶೀಲಾ ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ-ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತ್ತಾರ್
ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ-ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕವತ್ತಾರ್

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಇಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗನಿರ್ದೇಶಕ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಭವಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಅಭಿನವ ಧನ್ವಂತರಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ತಿರುಕನಾಮಾಂಕಿತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ

Follow Us

Malladihalli Sri Raghavendra Swamiji Biography

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

Sri Raghavendra Swamiji of Malladihalli ( Kannada: ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ) (1890-1996), popularly known as “Malladihalli Swamiji”, was a founder of Anatha Sevashrama Trust, Malladihalli. He taught Yoga to more than 4.5 million people all over the world keeping his base as Malladihalli Chitradurga District, a tiny village in Karnataka, India, approximately 250 kilometers from […]

About Malladihalli village

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

Malladihalli is one of the Village in Holalkere Taluk in Chitradurga District in Karnataka State. Malladihalli is located 9.4 km distance from its Taluk Main Town Holalkere. Malladihalli is 38.4 km far from its District Main City Chitradurga . It is 201 km far from its State Main City Bangalore. Near By Villages of this […]

Vanithakka

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

Vanithakka is the spearhead and inspiration for all current activities of YOGASHREE. An outstanding “SADHAKI”(ACHIEVER) teacher and guide, is affectionately addressed as AKKA. Vanithakka has multi-dimensional skills, and has traversed many facets as a qualified trainer. She has received her training and has practiced yoga under great acharyas such as, Late Shri, Raghavendra Swamiji Malladihalli, […]

Malladihalli Sri Raghavendra Swamiji

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

Sri Raghavendra Swamiji of Malladihalli ( Kannada: ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ) (1890–1996), popularly known as “Malladihalli Swamiji”, was the founder of Anatha Sevashrama Trust, Malladihalli. He taught yoga to more than 4.5 million people all over the world keeping his base as Malladihalli in Chitradurga district, a tiny village in Karnataka, India, approximately 250 […]

Malladihalli Swami’s search for vision of God – “I forgot where I was”

Malladihalli Swami’s search for vision of God – “I forgot where I was”

ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23rd, 2011

I had returned from school, one Saturday to Barkur. On the very same day, I was acquainted to Sri Nityanand Swamiji who blessed me with Tarakayoga (ShaktipathaYoga). After this rare incident, my mind was entirely bent upon spiritualism. From that day onwards, an inner urge developed in me to have the vision of God and […]

Two plays and a Bermuda clad Swami

Two plays and a Bermuda clad Swami

ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16th, 2011

Continuing the good work of Malladihalli Raghavendra Swamy, the Tiruka Ranga troupe will present two Kannada playsHoovi and Mriga Mattu Sundari Of all the swamijis I have met, (and I have met a lot) Malladihalli Raghavendra Swamy stands out because of his unconventional ways, one of them being not wearing saffron. He wore white and […]

Fond Memories of ‘Malladihalli Swamiji’

Fond Memories of ‘Malladihalli Swamiji’

ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ತು 31st, 2009

Life is a journey from the ‘womb to the tomb’ they say and in this journey we pass only once and that too one way. I have tried to make the most of life, in every step of its journey. Some missions did not even take off; many others took off, but crashed; a few […]