ಸುದ್ದಿಗಳು

ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ – ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ
ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವದಿಂದ ದೇಶ ಸುಭದ್ರ - ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಈ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ 10-08-2022: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಿಂದಲೇ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ-ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

Follow Us

Malladihalli Raghavendra Swamiji : (1891- 1996 )

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

The article is based on the Auto-biography of Raghavendra swamiji, ‘Jolige pawada’. This book is available at Anatha sevashrama, Malladihalli. People can avail the book, by sending the money order or D/D to the Ashram. The author visited the Ashram, recently, and had discussion with his old collegues, and purchased the book, “Joligeya Pawada, ” […]

Sri Krishna Yogashram

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

ACADEMIC EDUCATION: M.A (in Kannada & Sanskrit ) > M.A ( in Philosophy) > B.P.Ed (Bachelor of Phy.Education) Diploma in Translation >Diploma in Gandhian Studies > Diploma in Religion Diploma in Epigraphy > D.T.C & Hindi R.B.V INTENSIVE STUDY & RESEARCH IN: History, Sociology, Anthropology, Psychology, Yoga & Alternative Healing. Ayurveda & nature Cure….. & […]

Ashtanga Yoga Mysore

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

The discipline of Ashtanga Vinyasa yoga embraces four elements namely, the Vinyasa, Ujjayi Breath, Bandhas and Drishti. The alignment of movement and breath is called Vinyasa. It also refers to a specific series of movements that are frequently done between each asana in a series. It is essential to get the full benefits of yoga […]

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

‘ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳು’ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಸಾಧಕರು, ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಪರಮಯೋಗಾಚಾರ್ಯರು, ಶತೋತ್ತರಾಯುಷಿಗಳು, (೧೦೫, ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ಬದುಕಿದವರು) ಮಹಾಸಂಘಟಕರು, ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಬಲ್ಲವರು, ಅವರನ್ನು ‘ಅಭಿನವ ಧನ್ವಂತರಿ’ಯೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಗೌರವಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಗ್ಗ ಹಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಗೆ, ಅವರು ಬಂದದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸುಯೋಗವೇ ಸರಿ. ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ‘ಶಿವಾನಂದ’ರ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ, ದಲಿತರು, ಬಡವರು, ಅಸಹಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು […]

Meditation Guru

Meditation Guru

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

Born Jagadish Vasudev in Mysore-Karnataka, India, in 1957, Sadhguru was a precocious child reared in a traditional home. Even at an early age, he possessed a unique passion and purpose that defined his life. Preferring the wonder of nature and the eloquence of poetry to attending school, 10-year old Jaggi would often venture out alone […]

Malladihalli Swamy - A Man of Difference

Malladihalli Swamy – A Man of Difference

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

In a sleepy hamlet Malladihalli, resided a renowned person called Shri Raghavendra Swamiji, more popularly known as ‘Malladihalli Swamiji. He was born in Kerala in 1890 and his original name was Kumaraswamy.When he died he was 106 years old.Due to intense pressure of his devotees, he wrote his autobiography “Jolige Pawada” in 1993, in which […]

Special Awards and Honours

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

Sri Guruji conducted Surya Namaskara Yoga Yagna for school children under the patuonage of Shri Kshetra Dharmasthala Shantivana Trust on 30th, Jan 1997 Yoga camp was conducted. He also directed a telefilm and produced it successfully. Dr. Shri Veerendra Heggade and also many associations & institutions honoured him. Yogacharya Shri Raghavendra Guruji was honoured in […]

History of Dhyanalinga

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

The sacred land of India has been witness to the lives of countless Sidhas, seers and Enlightened beings. The Dhyanalinga Temple is very much a part of this glorious tradition. Born Jagadish Vasudev in Mysore, India, in 1957, Sadhguru was a precocious child raised in a traditional home. From an early age he possessed a […]

The Essence of Suryanamaskaras

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

http://issuu.com/yogamerkezi/docs/suryanamaskar

Swamiji's students in one of the Yoga Postures(Sheershasana) at Malladihalli

Swamiji’s students in one of the Yoga Postures(Sheershasana) at Malladihalli

ಶನಿವಾರ, ದಶಂಬರ 15th, 2012

  http://ookaboo.com/o/pictures/picture/11903027/Swamijis_students_in_one_of_the_Yoga_Pos